Robaxis / 2021-01-01

Endüstriyel robot; endüstriyel uygulamalarda kullanılan sabit veya hareketli bir şekilde olabilen, genel olarak üç veya daha fazla programlanabilir bir eksene sahip olan, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatördür. Günümüzde endüstriyel robotlar genel olarak en çok güvenli olmayan, sağlık yönünden sakınca içeren işlerde ve yüksek oranda tekrarlama içeren tek düzen işlerde kullanılmaktadır. Malzeme taşıma, montaj, kaynak, kesme, boyama ve takım değiştirme işleri gibi işler endüstriyel robotların çoğunlukla kullanılmakta olduğu işler arasında yer almaktadır.

Yapılmakta olan araştırmalarda ortaya çıkan dikkat çekici bir sonuç ise robot kazalarının çoğunlukla rutin olmayan koşullarda, programlama, bakım, test, kurulum veya ayarlamalar esnasında meydana geliyor olmasıdır. Bu tip iş kazaları robotların kendi oluşturdukları risk ve tehlikeler kapsamında ele alınmakla beraber bakım esnasında çalışan işçinin geçici olarak robot çalışma bölgesinde bulunması ve bu esnada yaptığı bir dikkatsizliğin yaralanmalı kazaya yol açtığı görülmektedir. Bu nedenlerden dolayı endüstriyel robotlarında iş güvenliği ile yakından ilişkili olması gerekmektedir. En sık rastlanan robot kazaları çarpma, sıkışma, ezilme şeklinde görülmekle birlikte günümüzde robot teknolojisinin ulaştığı son nokta yaralanmalı kazaları büyük oranda engelleyecek seviyeye ulaşmış durumdadır.

Endüstriyel Robot Kullanmanın Faydaları

Endüstriyel robot kullanmak üretimde verimliliği, devamlılığı ve kaliteyi arttırmaktadır. Endüstriyel robotlar kendisine verilmekte olan işi hem kaliteli hem de standart bir şekilde yaptığı için hataları en aza indirmektedir. Robotlar ile üretim yapan firmaların müşterileri ile iş anlaşması yaparken elleri daha güçlüdür. Üretim hatlarında robot kullanan firmaların daha profesyonel oldukları ve daha büyük göründükleri toplumca söylenmektedir. Ayrıca üretimde robotların kullanılması için birçok kurum sermaye desteği de sağlamaktadır. Ayrıca robotlar bir insanla kıyaslandığında robotların izin almaması ve insan kadar çok hastalanmamaları ön plana çıkmaktadır.

İş Güvenliği Açısından Endüstriyel Robotlar Nasıl Çalıştırılmalı

Endüstriyel robotlarla çalışma sağlanırken iş güvenliği açısından alınması gereken birtakım önlemler vardır. Bunlar;

  • Robot çalışma bölgesi tel kafes ya da kabin içerisine hapsedilmelidir.
  • İstenmeyen durumlarda robotu derhal durduracak bir acil duruş düğmesi sadece robotun kontrol ünitesi üzerinde değil kabin veya tel kafes üzerinde de bulunmalı ve gerekli durumlarda müdahale edilebilecek mesafelere göre belirlenmelidir.
  • Ses izolasyonu yapılmış olan, kapalı kabinler ve havalandırma tertibatı bulunmalıdır.
  • Robotun çalışma bölgesine açılmakta olan kapısının üzerinde mutlaka güvenlik kilidi bulunmalıdır. Böylece bakım veya başka bir sebep ile içeri girildiğinde robotun çalışması otomatik olarak durdurulmuş olur.
  • Robot ile operatör aynı çalışma alanını paylaşacak ise robota çalışması için yeterli alan bırakılmalı ve operatörün robot erişim alanına yaklaşmasını önleyecek bariyerler koyulmalıdır.
  • Endüstriyel robotların kullanıldığı işletmelerde çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitiminde robot konusu detaylı bir şekilde ele alınarak çalışanlara bilgi verilmelidir.