ROBOT NEDİR?

Bugüne dek robot nedir sorusuna cevap olarak birçok tanım sunulmuştur. Bunlar arasında en kapsamlı olan birkaçı şöyledir:

ABB IRB 1200-5/0.9 robot - RoboDK

Robot , mekanik sistemleri ve bunlarla ilişkili kontrol ve algılama sistemleri ile bilgisayar algoritmalarına bağlı olarak akıllı davranan makinelerdir.

Robot ,yeniden programlanabilen; maddeleri , parçaları, aletleri, programlanmış hareketlerle yapılacak işe göre taşıyan veya işleyen çok fonksiyonlu makinelerdir.(robot institute of america 1979  )

Robot , bir kaide üzerinde en az bir kol, tutma organları(genellikle pensler, vantuzlar veya elektromıknatıslar),pnömatik, hidrolik veya elektriksel sensörler ile konumu ve basınç algılayıcıları ile, bilgi işlem organlarıyla donatılmış kontrollü mekanik maniplelerdir.

Robot, bu konuda çalışmalarıyla tanınan Maja Mataric'in yaptığı tanıma göre, ortamdan topladığı verileri dünyası hakkında sahip olduğu bilgiyle sentezleyerek, anlamlı ve amaçlarına yönelik bir şekilde hareket edebilen ve bunu güvenli bir biçimde yapabilen bir makinedir.

Bu tanımların her biri tek bir noktada birleşir. Bir mekanizmanın robot olarak adlandırılabilmesi için dört temel kısmı içermesi gerekir. Bu temel kısımlar; robotun çevresindeki verileri algılayabilmesi için gerekli sensörler (alıcılar), verilerin toplanmasını ve kontrolü sağlayan elektronik devreler, bu sensör verilerini kullanarak robotun amacına uygun matematiksel ve mantıksal işlemler ile karar verme olayının gerçekleşmesini sağlayan bir program (robotun mikrodenetleyicilerine yüklenecek algoritma) ve verilen kararlar doğrultusunda gerekli hareketleri gerçekleştirebilecek bir mekanik düzenektir.

Endüstriyel robotISO 8373[1] standardına göre endüstriyel uygulamalarda kullanılan, üç veya daha fazla programlanabilir ekseni olan, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir, çok amaçlı, uzayda sabitlenmiş veya hareketli manipülatördür.

Endüstriyel robotlar yüksek dayanıklılık, hız ve hassasiyet ile kaynak, boyama, montaj ve ürün denetimi ile testlerde kullanılmaktadır.

Endüstriyel Robotların kullanılmasının sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:
- İnsanların fiziksel özellikleri zorlayan ağır ve büyük işlerde çalışabilirler,
- İnsan sağlığı için elverişsiz ve tehlikeli koşullarda çalışabildiklerinden işyeri güvenliğini artırırlar,
- Sahip oldukları yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sayesinde ürün kalitesinde standartları korurlar,
- Bozuk üretim miktarı azaltılarak, hammadde israfı engellenir ve üretim maliyetini düşürürler,
- Yeniden programlama sayesinde yeni bir işe kolayca adapte edilebilirler,
- Monoton, sıkıcı ve yorucu işlerde hızlı bir şekilde verimi ve ürün kalitesini düşürmeden sürekli çalışarak
daha çok iş yapabilirler,
- Uzaktan erişim, yönetim, kontrol edilebilme özelliklerine sahiptirler,
- Aynı ortamda birlikte sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışabilmektedirler,
- İşyeri güvenliği, sağlık, eğitim, sigorta vb. giderlerin azaltılmasıyla birlikte ucuz işgücü sağlarlar,
Endüstriyel robotların kullanımında sağladığı avantajların yanında birtakım dezavantajları da
olabilmektedir. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilir:
- İşgücünün ucuzlaması nedeniyle işsizlik problemlerine yol açabilmektedirler,
- Programlama sorunlarında istenmeyen zararlı sonuçlara neden olabilmektedirler,
- Tekrarlı işlerde yapılan bir hesaplama hatası tüm üretilen ürünlere yansıyabilmektedir.
Yukarıda ifade edilen işsizlik problemlerine yönelik olarak; aslında teknolojik gelişmeler, bilgi toplumu olma
yolunda insanların bedenini değil, zihnini zorlayan işlerle uğraşmasına neden olmaktadır. Böylelikle de ihtiyaç
sebebiyle yeni robotların tasarlanması, geliştirilmesi ve programlanmasının yanı sıra robot ve çevre ekipmanların
bakım-onarım ve tamiri, robot üretim tesislerinin kurulumu vb. yeni iş imkanlarının oluşmasına yol açmaktadır.

Sahip olduğu avantajlar nedeniyle endüstriyel robotların özellikle başta otomotiv, elektrik-elektronik, kimya, plastik
makine, metal, yiyecek-içecek sektörleri olmak üzere kullanım alanları oldukça yaygındır.
Endüstriyel Robotların temel kullanım alanlarının belli başlı olanları şu şekilde sıralanabilir:
- Elleçleme (Handling) (Malzeme seçme, taşıma, sıralama, yerleştirme vb.) uygulamalarında,
- Montaj (Mounting) ve Sökme uygulamalarında,
- Nokta Kaynak (Spot Welding), Ark Kaynak ve Rotalı Kaynak uygulamalarında,
- Yapıştırma/Sızdırmazlık maddeleri uygulamalarında
- Malzeme İşleme (Frezeleme vb.) uygulamalarında,
- Çapak temizleme, parlatma, boyama vb. uygulamalarda,
- Paketleme, stok ve yükleme uygulamalarında,
- Döküm, presleme, dövme vb. uygulamalarda,
- Ölçüm ve kontrol uygulamalarında

10. En düşük maliyet / en yüksek kalite pazar payını kazanır.   Şirketler ve tüketiciler üzerindeki ekonomik baskılar, herkesi alımlarını dikkatlice düşünmeye zorluyor. “Giden” ürünlerin günleri geride kaldı. İnsanlar talep ediyorlar hem düşük maliyetli ve yüksek kaliteli. Otomasyon, özellikle robotik otomasyon tarafından sunulan esneklik, ikisini birden elde etmenin harika bir yoludur.

9. Rekabetiniz otomasyona yatırım yapıyor – Rakiplerinizin otomasyona yatırım yapmadığını düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Otomasyona kim yatırım yapıyor? Sadece ekonomide hayatta kalmakla kalmayıp, gelişmek isteyen en iyi şirketler.

8. Otomatik Rakipler pazar payını alacak– En iyi, eğilmiş otomatik üretim süreçlerine sahip şirketler, müşterilerin hızla değişen taleplerine cevap verebilecek pozisyonda olanlardır. Otomatik, esnek bir üretim süreci ürün karışımını ve ürün makyajını “hareket halindeyken” değiştirebilir. Bu stratejiyi uygulayan şirketler sizin rakiplerinizdir.

7. Robotlar uygun fiyatlıdır.  Endüstriyel robotlar piyasada ilk kez ortaya çıktığında, genellikle yeni bir teknoloji parçası olduğu gibi pahalıydı. Ancak, maliyetler seri üretimle azaltıldı. Endüstriyel robotların fiyatları hiç bu kadar iyi olmamıştı. Sizin için bugünün fiyatlarıürünler de yeni katlardır. Üretilen ürünler, fiyatın sürekli yükselip alçaldığı petrol gibi değildir. Bugünün yeni düşüğü, ürününüzün yarının temel fiyatı – maliyetleri azaltmak ve marjı korumak için otomatik.

6. İşi rakiplerinden geri alma – Ekonomi yavaşladığında ve birçok fabrikadaki üretimin durma noktasında, şimdi işinizi rakiplerinizden geri alma stratejisi oluşturma zamanı. Verimliliği ve verimliliği artırırken maliyetleri düşürecek olan fabrikanızı otomatikleştirmek için bir çözüm tasarlayabilen bir robotik endüstri mühendisliği danışmanıyla görüşün. Ekonomi düzeldiğinde, daha hızlı bir şekilde daha iyi bir ürün üretebilecek ve böylece müşteri memnuniyetini artıracak ve işinizi rakiplerinizden geri alabilmenizi sağlayacaksınız.


5. Entegratör Kapasitesi Limited Sistemleri entegratörleri dikey pazar uzmanlığı ve orada – değil anahtar disiplinlerde kapasite fazlalığı. İyileşme başlayana kadar beklerseniz, tüm entegratörler rakiplerinize sistemler kurmakla meşgul olacak ve sıranın arkasında olacaksınız.

4. Bankalar Borç Veriyor– Bir robotun parasını ödeyemeyeceğinizi düşünebilirsiniz, çünkü bankalar borç vermiyor, bu doğru değil. 12 Şubat 2009 tarihinde yayınlanan bir MSN Haber makalesinde, Bank of America başkanı ve CEO’su Ken Lewis, “Hâlâ borç veriyoruz ve TARP programı nedeniyle çok daha fazla borç veriyoruz” dedi. 2008’in dördüncü çeyreğinde tüketicilere ve işletmelere milyarlarca yeni kredi (Ayrıca, ABB, Inc. gibi robot üreticileri, tesisinize daha fazla ihtiyaç duymanıza yardımcı olmak için genişletilmiş ödeme koşullarında sizinle birlikte çalışmaya isteklidir.

3. Tam kapasite ile çalışmadığında yeni ekipman tanıtımı kolaylığı – Yeni bir robot sistemi kurmak ve onu günlük işlerinize dahil etmek zaman alır. Çalışanların nasıl çalıştırılacağı, nasıl programlanacağı, bakımının yapılması ve elbette yeni güvenlik becerileri öğrenilmesi konusunda eğitilmeleri gerekir. Tam kapasiteyle çalışıyorsanız, otomasyon yükleme süresini karşılayamayabilirsiniz. Şimdi, üretim yavaşlarken dalgalanmaya hazırlanmak için bunu yapın.

2. Arz ve Talep– Herkes otomasyon tedarikçileri de dahil olmak üzere stoklarından çalışıyor. Robotlar, özel döküm, mekanik, motor ve elektronik gerektiren büyük ve karmaşık makinelerdir. Ekonominin tamamen iyileşmesini beklerseniz, arzlar sınırlı olacakken robotlara olan talep artacaktır. Sonuç, tüm otomasyon cihazlarında ve bileşenlerinde uzun teslim süreleri olacaktır. Tam bir ekonomik iyileşme için beklemeyin.


1. Endüstriyel robotlar yalın üretimin merkezinde– Robot tesisatları yalın üretim işlemlerinin merkezindedir. Endüstriyel robotlar işletme maliyetlerini, mükemmel kaliteyi ve verimliliği düşürür, yani optimize edilmiş çevrim süreleri ve verimi, hurda, egzoz ve enerjiyi azaltarak çevre dostudur, çalışanları tehlikeli görevlerden korur, birden fazla işe kolayca adapte olabilir ve gelecekteki ürün hatlarına esneklik katabilir.

Delta Robot Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Delta Robot endüstriyel amaçlı kullanılan bir robot çeşididir. Çok çeşitli amaçlarla kullanılan delta robot çok esnek ve hızlı olması ile bilinir.

Üç kola sahip olan Delta Robot özellikle toplama, sınıflandırma, paketleme, sıralama, dizme gibi işlevleri yerine getirmesi için tercih edilir.

Çok hızlı bir şekilde hareket ettiğinden Delta Robot ile tekrarlı işlemler hatasız ve seri bir şekilde yerine getirilir. Böylece insan gücünü daha verimli ve özellikli işlemlerde kullanma olanağı da sağlanmış olur.

Delta robot ilaç sanayi, tıbbi ve cerrahi uygulamalar, paketleme sanayi, elektronik sanayinde yoğun olarak kullanılır. Yüksek hızı sayesinde ameliyatlarda, ilaç paketleme ve sınıflamada, elektronik devre imalatlarında ve kalite kontrol işlerinde hatasız bir şekilde görev yapar.

Delta robot kontrol ve programalaması da oldukça esnektir ve birbirleri ile eşgüdümlü çalışan birden fazla delta robot tek bir kontrol ünitesi ile idare edilebilir. Böylece daha az yer kaplayan ve verimli kontrol ünitesi ile çok işlev yerine getirilebilir.

İlk olarak gıda sektöründe kullanılan delta robot teknolojisi, paketleme ile başlayan macerasına bugün yüksek teknoloji üretim alanlarının vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Özellikle güneş panellerinde kullanılan fotovoltaik pil üretiminde, yüksek hassasiyet isteyen elektronik panel montajlarında, zorlu cerrahi müdahalelerde delta robot ile istenen sonuç alınıyor.

Delta robot için son yıllarda tercih edilen bir diğer ve yeni alan ise kalıp işleri. Delta robot esnek, hızlı ve kesinlik içeren bir şekilde çalıştığından özellikle tekstil, otomotiv ve mobilya sektörlerinde prototip üretimi ve sonrasında seri üretim aşamasında kalıp çıkarma, çizim, kesme ve kopyalama gibi işlemlerde verimli bir şekilde yer almakta.

1. ABB Robot Programlama: Tüm panel kontrol modelleri kullanıcı dostu hazır komutlara sahip robot programlama dili olarak öne çıkar. Bu komutların kullanımı için RAPID dilini kullanır ve oldukça kolay işletimi vardır. CPU ile diğer sistemlerin çalıştırılmasına ve haberleşmesine yarayan ara yüze ‘Panel Board’ adı verilmektedir.

2. Kuka Robot Programlama: Kodlama olarak Pascal programlama dilini baz alır. Orta düzey yazılım bilmek gereklidir. Genişletilebilir sistem yazılımı, hazır üretilmiş robot uygulamaları, entegre soft-PLC ile kapsamlı simülasyon araçlarını kullanarak uygulamalar yapabilmek mümkündür. Aynı zamanda akıllı robot ağları ve güvenli insan – makine etkileşimleri ile de aklınızdaki otomasyon fikirlerini hayata geçirebilirsiniz. Ayrıca Kuka robot eğitimi alarak kendinizi daha da geliştirmeniz mümkündür.

3. Fanuc Robot Programlama: Sayısal kontrol sistemi ile her bir üretim cihazının farklı kontrol seviyelerinde bulunması ve bir model ya da dizi sayısına göre adlandırılır. Her bir denetleyici modeli bu aygıt üzerinde kullanılmak üzere bazı kontrol yöntemleri ile çalışır. Bunlar:

  • M (Freze)
  • T (Torna)
  • TT (İkiz Kule)
  • P (Punch Pres)
  • G (Taşlama)

Her model kendi içerisinde genellikle sonlarında bir harf ile gösterilir. Farklı sistemleri kontrol edebilmek için bilgisayar destekli yazılım üretimleri kullanılmaktadır. Bütün bunlar farklı kontrolörler ile sağlanmaktadır.

Görüldüğü gibi robotların programlanması üreticilerin inisiyatifine bağlı olarak değişmektedir. Her bir üretici kendi üretim politikaları gereği istedikleri programlama yöntemini kullanabilmektedirler.